ReAttach: als praten niet helpt…

ReAttach is een korte en toegankelijke interventie met verrassende resultaten die de verbinding met jezelf en anderen herstelt. Het is een kortdurende therapie om uit een negatieve spiraal te komen. De kracht van ReAttach is dat de focus ligt op het stimuleren van informatieverwerking, vergroten van zelfvertrouwen en herstellen van zelfsturing zonder gebeurtenissen te herbeleven.

Als praten niet helpt….

Praten over gebeurtenissen die ons bezig houden, dat is vaak het advies wat je krijgt. “Praat er eens met iemand over” “Vertel dan wat je voelt”….en dat valt juist niet altijd mee. Soms lukt het praten gewoonweg niet, omdat je zelf ook niet weet wat er met je aan de hand is. Of hoe het zo gekomen is, je weet alleen dat je je ellendig voelt en uit de negatieve spiraal wilt die je in de greep lijkt te hebben. Als je veel meemaakt in een korte tijd of als er in de verwerking een belemmering optreedt, merk je dat gebeurtenissen uit het verleden je functioneren blijven beïnvloeden. Het lukt niet om het los te laten. Je krijgt last van een letterlijk ‘volhoofd en blijft zitten met onverwerkte informatie.

Bij ReAttach word je geholpen om feiten, indrukken en gebeurtenissen uit je verleden op een hele snelle manier te verwerken, zodat je er geen last meer van hebt. ReAttach richt zich niet op de inhoud van die informatie, maar op het proces.

ReAttach is een begeleidingsvorm waarbij je zelf niet hoeft te praten. Dat is fijn als je het moeilijk vindt om te vertellen wat je dwars zit en is ook geschikt als je niet kunt verwoorden wat er precies met je aan de hand is. Het werkt als een hersentraining en lost ‘denkfouten’ op.

Wat levert ReAttach op?

 • ontspanning, rust en overzicht
 • gevoel van veiligheid
 • een betere relaties met de mensen waar je om geeft
 • een beter zelfbeeld waardoor je beter functioneert
 • ruimte voor ontwikkeling.

80-85% van de mensen die ReAttach ondergaan heeft er baat bij en ervaren een significante verbetering in hun welzijn.

Hoe werkt ReAttach?

Je krijgt meerdere zintuiglijke prikkels tegelijk in een sessie, waardoor je snel en adequaat leert spanning en gebeurtenissen te relativeren en verwerken. Inhoudelijk werk je aan je zelfbeeld in relatie tot belangrijke personen in je leven.

Op YouTube staan filmpjes waarin je kunt zien hoe ReAttach werkt en wat het effect van de behandeling is.

Tijdens een sessie tik ik licht en ritmisch op de handen en geef ik denkopdrachten waardoor het spanningsniveau, de concentratie en de emotiebeleving aangespoord worden. Zo kan je de ervaring verwerken en krijgt het een plek.

ReAttach kan als losstaande therapie ingezet worden of in combinatie met een coachtraject of andere technieken. ReAttach therapie vindt plaats via face-to-face contact. De therapie bestaat uit vijf sessies, verspreid over een periode van tien tot veertien weken.

Voor wie is ReAttach geschikt?

ReAttach is geschikt voor diverse klachten, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Je kunt denken aan:

 • Angst en depressie
 • Burn-out klachten
 • Concentratieproblemen
 • Faalangst en stress
 • Hardnekkige en negatieve patronen
 • Moeilijkheden met plannen en organiseren
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Trauma’s en rouwverwerking.

Wetenschappelijke onderbouwing

ReAttach is ontwikkeld door Paula-Bartholomeus. De interventie is wetenschappelijk onderbouwd en ze heeft hiermee in 2015 verschillende prijzen gewonnen, zoals de Clinical Neuropsychiatry Award. Vanuit wetenschappelijke hoek is er internationaal erkenning voor deze methode. Meer informatie vind je op www.reattach.nl.

Sport, teams, gezinnen

ReAttach is een mooie therapievorm die goed aansluit bij systemisch werk en NEI. Als je sportprestaties wil verbeteren, als je de mensen in de team beter wil laten samenwerken en als je de spanning in je gezin wil oplossen werkt ReAttach.

Meld je aan voor een kennismakingsgesprek. Zoveel te winnen in zo’n korte tijd.