Privacybeleid

 Privacyverklaring HappyYouCoaching

HappyYouCoaching, zijnde wettelijk vertegenwoordigd door mw N. Le Haen, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ons website-adres is : https//happyyoucoaching.nl 

HappyYouCoaching acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”). Deze privacyverklaring zet uiteen hoe wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://happyyoucoaching.nl/ gerelateerde websites en diensten. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 20-08-2019 

Gebruik van persoonsgegevens
Als je gebruik maakt van websites en gerelateerde diensten die HappyYouCoaching aanbiedt, dan kun je persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die jij, of jouw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. 

Soorten gegevens die wij verzamelen
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel (indien van toepassing)op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Gegevens over je activiteiten op deze website
Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
Het afhandelen van je betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief
 te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
HappyYouCoaching analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.  (zie ook verder het cookiebeleid)
HappyYouCoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij verzamelen jouw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of jouw toestemming, die je te allen tijde kunt intrekken. 

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens zo lang als nodig is ter realisering van de doeleinden van deze privacyverklaring. In het algemeen bewaren we persoonsgegevens van onze websitebezoekers voor 26 maanden.

Jouw rechten
Je hebt het recht op inzage van  de informatie die wij verwerken. Als je dat wilt, kun je direct contact met ons opnemen middels een mail naar info@happyyoucoaching.nl. We zorgen ervoor dat we je desgewenst een kopie bezorgen van de gegevens die we over jouw verwerken. Mogelijk moeten we jouw identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Als je gelooft dat de verstrekte informatie die we over jouw verwerken niet juist is, dan kun je contact met ons opnemen om jouw informatie te updaten. Je  hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als je wilt dat wij jouw informatie verwijderen, dan kun je ons op ieder moment informeren. Je kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd binnen 4 weken reageren. Mocht je niet tevreden zijn met het antwoord dat je ontvangt, dan kun je jouw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder. 

Delen met anderen
We zullen je informatie niet delen met anderen zonder jouw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je, of jouw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is. 

Doorgifte van persoonsgegevens
Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring kunnen wij jouw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we je gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

Analytics
Gegevens die je verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics en Versio. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren. 

Cookies
Wij willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze website gebruik van verschillende soorten cookies., voor nadere informatie hierover verwijzen wij je naar het disclaimer en cookiebeleid op deze website.

Beveiliging
We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen: SSL certificaat, gebruik van wachtwoorden voor de website en computer. Het website beheer is in handen van HappyYouCoaching en haar webhosting bedrijf

Websites en Diensten van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere diensten of plug-ins van derden, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden jouw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren je om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.