Disclaimer en Cookiebeleid

Toepassingsverklaring Ons website-adres is: https://happyyoucoaching.nl.

Deze gebruikersvoorwaarden, disclaimer en cookiebeleid is van toepassing alle momenten dat gebruik wordt gemaakt van deze website van HappyYouCoaching en op alle adviezen en/of diensten die middels de website worden gedaan of verricht. Door de website of diensten te gebruiken stem je in met deze disclaimer, gebruikersvoorwaarden en cookiebeleid.

COOKIEBELEID
Bij het gebruik van deze website kan door ons en/of derden informatie over jouw gebruik van deze en andere sites worden verzameld door middel van cookies.
Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.
De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie jij bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere gegevens zijn niet bekent bij een cookie . Een cookie onthoudt jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag. Cookies zijn nodig om de website optimaal te laten functioneren.
Er zijn verschillende soorten cookies

Functionele cookies
Deze zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delenvan) de website.

Analytische cookies
Analytische cookies zijn voor HappyYouCoaching belangrijk. Zonder anonieme input van de bezoekers aan de website heeft HappyYouCoaching geen beeld van het gebruik van de website waarmee zij deze kan verbeteren om de gebruikerservaring nog beter aan te laten sluiten.
en kan zij deze jou en anderen. Hiervoor wordt Google-analytics gebruikt. Google gebruikt ook cookies. Door gebruik te maken van de website van HappyYouCoaching geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden die nodig zijn zoals hierboven omschreven ( zie voor verdere details de gebruikersvoorwaarden en cookiebeleid van Google)

Marketing Cookies
Marketing cookies kan HappyYouCoaching gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op deze site. Indien je geen enkele cookie wil accepteren van geen enkele site, dan kun je dit instellen in de standaardinstellingen van je browser. Indien je dit doet kan het zijn dat delen van deze website mogelijk niet meer naar behoren werken.

Vanuit de informatie-en toestemmingsplicht geldt dat van te voren toesetemming gevraagd dient te worden om cookies te plaatsen op je computer. Daarom wordt bij het eerste bezoek aan de HappyYouCoaching site een cookie-melding getoond. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om de website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om jou te informeren op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en keuzes maken. De informatie op deze site kan niet aangemerkt worden als advies. HappyYouCoaching spant zich in om actuele informatie op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Tevens kan HappyYouCoaching geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -al dan niet tijdelijk- niet beschikbaar zijn van de website, eventuele foutief werkende links of schrijffouten.
Bepaalde informatie is afkomstig van derden , externe bronnen. HappyYouCoaching wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enig andere rechtsgrond af, voor alle directe- indirecte, incidentele gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website , ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid tot het zich voordoen van deze schade. Daaronder wordt ook begrepen schade welke het gevolg is van virussen.

HappyYouCoaching kan vanuit inschatting dat het toegevoegde waarde kan hebben voor jou, gebruik maken van externe links naar andere websites, partijen. Over deze websites, partijen heeft HappyYouCoaching geen controle en is dan ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites.

Alle prijzen op deze website zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders vermeld

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De inhoud van deze website , waaronder onder meer teksten, foto’s, handelsnamen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht , merkenrecht, en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Overschrijven of (deels) kopieren van teksten/foto’s is niet toegestaan mits vooraf toestemming wordt gevraagd en verleend
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing . Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de rechtbank in het gebied West-Brabant.